PCKZ

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest firma Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Dąbrowskiego 75, 60-506 Poznań, NIP: 00000, REGON: 0000000, zwana dalej PCKZ.

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o Klientach jest naszym priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe Klienta, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez PCKZ w celu ułatwienia komunikacji z Klientami. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez PCKZ. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez PCKZ.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Pliki Cookies

Cookies to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, a jedynie historia przeglądania strony. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane przez narzędzie Google Analitycs, które jest przez PCKZ stosowane do celów statystycznych. Korzystając ze strony internetowej PCKZ wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami. W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz z innych stron, z których będą Państwo korzystać.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej PCKZ. Przy każdorazowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, będą mieli Państwo możliwość uzyskania dostępu do aktualnego Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności.

Kontakt
Skontaktuj się z nami
telefon
Telefon stacjonarny
61 662 40 13
telefon
Telefon mobilny
+48 507111032
email
Adres e-mail
biuro@pckz.poznan.pl
arrow