PCKZ

Kurs pedagogiczny

Czas trwania kursu: 80h

​Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Cena: 500 zł
Dowiedz się więcej

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przy pracy z dorosłymi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć na sali oraz samokształcenia (w tym e-learning).

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy 16
2 Wybrane zagadnienia z pedagogiki 16
3 Metodyka nauczania 38
4 Ćwiczenia praktyczne (praktyka metodyczna) 10
Kontakt
Skontaktuj się z nami
telefon
Telefon stacjonarny
61 662 40 13
telefon
Telefon mobilny
+48 507 111 032
email
Adres e-mail
biuro@pckz.poznan.pl