PCKZ

Kurs pedagogiczny

Czas trwania kursu: 48h

​Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

 
infoDowiedz się więcej

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przy pracy z dorosłymi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć na sali oraz samokształcenia (w tym e-learning).

Podstawa Prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (poz. 391)

Lp. Zakres treści realizowanych zajęć - dział programowy Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych
1 Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
2 Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się" 8
3 Metodyka praktyczne nauki zawodu 27
4 Umiejętności dydaktyczne (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy) 8
5 Razem 48
Kontakt
Skontaktuj się z nami
telefon
Telefon stacjonarny
61 662 40 13
telefon
Telefon mobilny
+48 507111032
email
Adres e-mail
biuro@pckz.poznan.pl
arrow